سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ÏÑÈÇÑå ãÇ

سایت مقاله

,سایت مقاله,سایت مقاله های فارسی,سایت مقاله مگیران,سایت مقاله ها,سایت مقاله نورمگز,سایت مقاله سیویلیکا,سایت مقاله,سایت مقاله های انگلیسی,سایت مقاله فارسی,سایت مقاله انگلیسی,سایت مقاله های فارسی Sid,سایت مقاله های فارسی پزشکی,سایت مقاله های فارسی حسابداری,سایت مقاله های فارسی نور,سایت مقاله های فارسی رایگان,سایت مقاله های فارسی روانشناسی,سایت مقاله های فارسی برق,سایت مقاله های فارسی علوم انسانی,سایت مقاله های فارسی شیمی,سایت مقالات مگیران,سایت مقالات علمی مگیران,دانلود مقاله از سایت مگیران,سایت مقاله های علمی,سایت مقاله های Isi,سایت مقاله های پزشکی,سایت مقاله های دانشجویی,سایت مقاله های روانشناسی,سایت مقاله های علمی پژوهشی,سایت مقالات نورمگز,سایت مقالات علمی نورمگز,سایت مقالات حقوقی نورمگز,دانلود مقاله از سایت نورمگز,سایت دانلود مقاله سیویلیکا,سایت مقالات فارسی سیویلیکا,دانلود مقاله از سایت سیویلیکا,سایت مقاله های فارسی,سایت مقاله فارسی,سایت مقاله های خارجی,سایت مقاله روانشناسی,سایت مقاله های روانشناسی,سایت مقاله Sid,سایت مقاله های انگلیسی حسابداری,سایت مقاله های انگلیسی پزشکی,سایت مقاله های انگلیسی کامپیوتر,سایت مقاله های انگلیسی مدیریت,سایت مقاله های انگلیسی روانشناسی,سایت مقاله های انگلیسی رایگان,سایت های مقالات انگلیسی,سایت مقاله های علمی انگلیسی,معرفی سایت مقاله های انگلیسی,سایت مقاله فارسی رایگان,سایت مقالات فارسی پلیمر,سایت مقالات فارسی,سایت مقالات فارسی پزشکی,سایت مقالات فارسی رایگان,سایت مقالات فارسی کشاورزی,سایت مقالات فارسی مدیریت,سایت مقالات فارسی معتبر,سایت مقاله انگلیسی روانشناسی,سایت مقاله انگلیسی مدیریت,سایت مقاله انگلیسی روانشناسی رشد,سایت مقاله انگلیسی عمران,سایت مقاله انگلیسی حسابداری,سایت مقاله انگلیسی تربیت بدنی,سایت مقاله انگلیسی با ترجمه,سایت مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی,سایت مقالات انگلیسی

ÌÓÊÌæ

ÔȘå åÇí ÇÌÊãÇÚí

پرسش نامه انگیزش پیشرفت هرمنز

این پرسش نامه دارای 29 سوال 4 گزینه ای است
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 78 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4
پرسش نامه انگیزش پیشرفت هرمنز

فروشنده فایل

کد کاربری 5954

هرمنز بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز پیشرفت اقدام به ساخت این پرسش نامه کرد.وی برای تدوین ماده های پرسش نامه نیاز به پیشرفت، از ده ویژگی که افراد دارای نیاز به پیشرفت بالا را از افراد با نیاز به پیشرفت پایین ، متمایز م یکند استفاده نمود. این ویژگی ها عبارتند از: 1- سطح بالای آرزو 2- ترجیح ریسک متوسط 3- ارتقا طلبی 4- پشتکار 5- نقش وظیفه و میل به انجام کار متوقف شده 6- ادراک زمانی پویا 7- چشم انداز زمانی آینده نگر 8- انتخاب دوست بر اساس صلاحیت 9- رفتار شناختی و شناخت از طریق خوب انجام دادن کار 10- رفتار موفق و تمایل به خوب انجام دادن کارها.

پرسش نامه اولیه شامل 92 ماده چند گزینه ای در ارتباط با نیاز به پیشرفت و اضطراب ناتوان کننده بود که پس از تجزیه و تحلیل خوشه ای، یک خوشه 29 ماده ای برای اندازه گیری به پیشرفت به وجود آمد. این پرسش نامه دارای روایی و اعتبار قابل قبولی می باشد.

 


پرسش نامه معیارهای جهت گیری انگیزشی نیکولز و همکاران

این پرسش نامه جهت تعیین وضعیت خود درگیری، تکلیف درگیری و تکلیف گریزی است
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
پرسش نامه معیارهای جهت گیری انگیزشی نیکولز و همکاران

فروشنده فایل

کد کاربری 5954

این پرسش نامه جهت تعیین وضعیت خود درگیری، تکلیف درگیری و تکلیف گریزی است که توسط نیکولز و همکاران در 1985 استفاده شده است. این پرسش نامه در سال 1380 در تحقیق سلمانی مقدم (1380) و در سال 1391 درتحقیق خوارزمی و همکاران مورد استفاده قرار گرفته و روایی بالایی برای آن گزارش شده است.

 


پرسش نامه سبک شناختی کلب

پرسش نامه سبک شناختی (همگرایی، واگرایی، جذب کننده و انطباق یابنده) کلب
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 77 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3
پرسش نامه سبک شناختی کلب

فروشنده فایل

کد کاربری 5954

پرسش نامه سبک شناختی (همگرایی، واگرایی، جذب کننده و انطباق یابنده) کلب. این پرسش نامه شامل 11 سوال اصلی در متن پرسش نامه می باشد. در واقع این پرسش نامه 11 جمله است که هر جمله شامل 4 قسمت با نام های تجربه عینی، مشاهده تأملی، مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگرایی فعال می باشد.

 


پرسشنامه درباره تریاژ بیمارستانی

پرسشنامه پرسشنامه درباره تریاژ بیمارستانی
دسته بندی پرستاری
فرمت فایل doc
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4
پرسشنامه درباره تریاژ بیمارستانی

فروشنده فایل

کد کاربری 7377

پرسشنامه بررسی آگاهی دانشجویان پزشکی سال آخر دانشگاه علوم پزشکی درباره تریاژ بیمارستانی

بخشی از پرسشنامه

دانشجوی گرامی :

با تشکر از همکاری شما ، خواهشمندم به پرسشنامه ای که به منظور بررسی سطح آگاهی دانشجویان درباره تریاژ بیمارستانی طراحی شده است فقط با استفاده از اطلاعات فردی خود بدون کمک دیگری پاسخ دهید .

نیاز به نوشتن نام و نام خانوادگی نمی باشد . اطلاعات این پرسشنامه کاملاً محرمانه خواهد بود ، صرفاً جهت انجام تحقیقات بوده و به طور کلی همراه با اطلاعات سایر پرسشنامه ها استفاده خواهد شد .

بخش اول : اطلاعات کلی U

 

(1) سن : سال (2) جنس : مؤنث ? مذکر ?

 

(3) معدل کل تاکنون : /

(4) نحوه آشنایی شما با تریاژ بیمارستانی به چه صورت بوده است ؟

هیچگونه آشنایی و آموزشی نداشته ام ? کارگاه ? (ساعت) کتاب یا مجلات ? درس دانشگاهی ?

همکاران ? اینترنت ? صدا و سیما و رسانه ها ?

(5) آیا شما هم جزء افرادی بودید که در بخش اورژانس تریاژ انجام دهد ؟ بلی ? خیر ?

 

 


پرسش نامه سنجش روانی اجتماعی نوجوانان

پرسش نامه سنجش روانی اجتماعی نوجوانان شامل 44 سوال در قالب شش خرده مقیاس
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
پرسش نامه سنجش روانی اجتماعی نوجوانان

فروشنده فایل

کد کاربری 5954

این پرسش نامه دارای 44 سوال بوده و شش خرده مقیاس " سلامت روان، روابط بین خانوادگی، روابط دوستان، وضعیت تحصیلی، اوقات فراغت و سرگرمی و پرخاشگری" نوجوانان را می سنجد. برای طراحی این پرسش نامه از مقیاس ایوانگلینگ و پاول (2002) اقتباس شده است. ضریب پایایی خرده مقیاس ها بین 75/0 تا 82/0 گزارش شده است. و در اتحقیق لطافتی و همکاران (1391) هم مورد تأیید قرار گرفته است. نمره بالا نشان دهنده مشکل در حوزه مربوطه است.

 

 


پرسش نامه باورها و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان

پرسش نامه باورها و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان شامل 24 پرسش نامه
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
پرسش نامه باورها و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان

فروشنده فایل

کد کاربری 5954

این پرسش نامه دارای 24 پرسش است که از سه مقیاس "باورهای مربوط به مواد مخدر، نگرش در مورد سوء مصرف مواد و اطلاعات مخالف مواد مخدر" تشکیل شده است که در نهایت باورها و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان را اندازه می گیرد. این پرسش نامه از پرسش نامه فوک (Fokm, 2005) اقتباس شده است و ضریب پایاییآن هم در تحقیق لطافتی و همکاران(1391) برای کل پرسش نامه 82/0 و برای بین مقیاس ها هم 78/0 تا 92/0 به دست آمده است. روایی آن نیز از طرف بسیاری از محققان و روانشناسان مور تأیید قرار گرفته است.

 


پرسش نامه عوامل مربوط به افت تحصیلی

پرسش نامه ای برای بررسی مشکلات جسمانی، اجتماعی، تحصیلی، انگیزشی و هیجانی – رفتاری
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 228 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 11
پرسش نامه عوامل مربوط به افت تحصیلی

فروشنده فایل

کد کاربری 5954

پرسش نامه ای برای بررسی مشکلات جسمانی، اجتماعی، تحصیلی، انگیزشی و هیجانی – رفتاری

فایل با فرمت pdf

 


دانلود پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی

دانلود پرسشنامه هوش عاطفی همراه با نمره گذاری، تفسیر، روایی و پایایی و منابع
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل pdf
حجم فایل 369 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3
دانلود پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی

فروشنده فایل

کد کاربری 7243

دانلود پرسشنامه هوش عاطفی

پرسشنامه 20 سوالی هوش عاطفی

محتوای فایل:

معرفی پرسشنامه

مولفه های پرسشنامه

نمره گذاری پرسشنامه

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

روایی و پایایی

منبع

همراه با ضمانت دانلود

 


پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون

دانلود پرسشنامه استاندارد و 18 سوالی مهارت های ارتباطی بارتون
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون

فروشنده فایل

کد کاربری 7243

پرسشنامه مهارت های ارتباطی

در سال 1990 توسط بارتون تهیه و تنظیم شد .

این پرسشنامه 18 سوال را در برگرفته و دارای سه مولفه می باشد و هدف از آن کمک به فرد برای حصول بینش در مورد مهارت های ارتباطی خود می باشد.

مدیران در قرن حاضر به توانایی های متعددی نیاز دارند که هرکدام می تواند به نوعی در روند زندگی و کار او تاثیرگذار باشد.

از میان این توانایی ها برقراری ارتباط و ایجاد مناسبات اجتماعی از جمله مهمترین مهارت ها است .

ارتباطات یک مهارت بسیار مهم مدیریت و مبنای لازم برای مدیریت کارآمد است .

از طریق ارتباطا ت است که مدیران روابط بین اشخاص را که برای انجام وظایف روزانه شان به نحو مطلوب ضرورت دارد برقرار می سازند و حفظ می کنند.

مهارت های ارتباطی مدیران برطبق نظریه بارتون به سه مهارت کلامی ، شنودی و بازخورد تقسیم بندی شده است.

  • روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد

یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­ دهد.

روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش (منبع داخل فایل) ذکر شده است.

(توضیحات کامل در داخل فایل)

محتوای فایل:

مولفه : دارد

روایی و پایایی : دارد

تفسیر و نمره گذاری : دارد

منابع : دارد

گارانتی بازگشت وجه : دارد

 


طول ناحیه در قالب بزرگتر از حد مجاز