سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ÏÑÈÇÑå ãÇ

سایت مقاله

,سایت مقاله,سایت مقاله های فارسی,سایت مقاله مگیران,سایت مقاله ها,سایت مقاله نورمگز,سایت مقاله سیویلیکا,سایت مقاله,سایت مقاله های انگلیسی,سایت مقاله فارسی,سایت مقاله انگلیسی,سایت مقاله های فارسی Sid,سایت مقاله های فارسی پزشکی,سایت مقاله های فارسی حسابداری,سایت مقاله های فارسی نور,سایت مقاله های فارسی رایگان,سایت مقاله های فارسی روانشناسی,سایت مقاله های فارسی برق,سایت مقاله های فارسی علوم انسانی,سایت مقاله های فارسی شیمی,سایت مقالات مگیران,سایت مقالات علمی مگیران,دانلود مقاله از سایت مگیران,سایت مقاله های علمی,سایت مقاله های Isi,سایت مقاله های پزشکی,سایت مقاله های دانشجویی,سایت مقاله های روانشناسی,سایت مقاله های علمی پژوهشی,سایت مقالات نورمگز,سایت مقالات علمی نورمگز,سایت مقالات حقوقی نورمگز,دانلود مقاله از سایت نورمگز,سایت دانلود مقاله سیویلیکا,سایت مقالات فارسی سیویلیکا,دانلود مقاله از سایت سیویلیکا,سایت مقاله های فارسی,سایت مقاله فارسی,سایت مقاله های خارجی,سایت مقاله روانشناسی,سایت مقاله های روانشناسی,سایت مقاله Sid,سایت مقاله های انگلیسی حسابداری,سایت مقاله های انگلیسی پزشکی,سایت مقاله های انگلیسی کامپیوتر,سایت مقاله های انگلیسی مدیریت,سایت مقاله های انگلیسی روانشناسی,سایت مقاله های انگلیسی رایگان,سایت های مقالات انگلیسی,سایت مقاله های علمی انگلیسی,معرفی سایت مقاله های انگلیسی,سایت مقاله فارسی رایگان,سایت مقالات فارسی پلیمر,سایت مقالات فارسی,سایت مقالات فارسی پزشکی,سایت مقالات فارسی رایگان,سایت مقالات فارسی کشاورزی,سایت مقالات فارسی مدیریت,سایت مقالات فارسی معتبر,سایت مقاله انگلیسی روانشناسی,سایت مقاله انگلیسی مدیریت,سایت مقاله انگلیسی روانشناسی رشد,سایت مقاله انگلیسی عمران,سایت مقاله انگلیسی حسابداری,سایت مقاله انگلیسی تربیت بدنی,سایت مقاله انگلیسی با ترجمه,سایت مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی,سایت مقالات انگلیسی

ÌÓÊÌæ

ÔȘå åÇí ÇÌÊãÇÚí

پرسش نامه باورها و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان

پرسش نامه باورها و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان شامل 24 پرسش نامه
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
پرسش نامه باورها و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان

فروشنده فایل

کد کاربری 5954

این پرسش نامه دارای 24 پرسش است که از سه مقیاس "باورهای مربوط به مواد مخدر، نگرش در مورد سوء مصرف مواد و اطلاعات مخالف مواد مخدر" تشکیل شده است که در نهایت باورها و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان را اندازه می گیرد. این پرسش نامه از پرسش نامه فوک (Fokm, 2005) اقتباس شده است و ضریب پایاییآن هم در تحقیق لطافتی و همکاران(1391) برای کل پرسش نامه 82/0 و برای بین مقیاس ها هم 78/0 تا 92/0 به دست آمده است. روایی آن نیز از طرف بسیاری از محققان و روانشناسان مور تأیید قرار گرفته است.